امروز پنجشنبه 23 مرداد 1399                   
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیریت تعالی
آمار و گزارشات
پیشنهادات و شکایات
مشترکینExpand مشترکین
درباره شرکتExpand درباره شرکت
آخرین بروزرسانی:
1399/05/21


 کانل رسمی گاز خوزستان
اخبار تعالی
تاریخ خبر: چهار شنبه 1398/11/02
جلسه اختتاميه سومين دوره جايزه سرآمدي و بهبود مستمر
موسي خاني مسئول سيستم هاي مديريتي شركت گاز استان خوزستان از برگزاري جلسه اختتاميه سومين دوره ارزيابي جايزه سرآمدي و بهبود مستمر گاز در روز چهار شنبه مورخ 98/11/02 پس از سه روز ارزيابي معيارهاي 9 گانه مدل تعالي، با حضور ارزيابان ملي گاز و ارزيابان بيروني برگزار شد . در اين جلسه كه با حضور آقاي ابول پور مدير عامل محترم شركت گاز استان خوزستان و اعضاي كميته رهبري و جمعي از روسا، دبيران و اعضاي كميته ها برگزار شد، نقاط قوت و قابل بهبود شركت توسط ارزيابان ارائه گرديد.
تاریخ خبر: دوشنبه 1398/10/30
جلسه افتتاحيه سومين دوره جايزه سرآمدي و بهبود مستمر برگزار شد
حميدرضا موسي خاني مسئول سيستم هاي مديريتي شركت گاز خوزستان از برگزاري افتتاحيه سومين دوره ي ارزيابي جايزه سرآمدي و بهبود مستمر گاز خوزستان در تاريخ دوشنبه 98/10/30، با حضور ارزيابان داخلي شركت ملي گاز ايران و ارزيابان بيروني خبرداد. وي اضافه كرد : با توجه به عملكرد شركت گاز استان خوزستان و تلاشهاي پرسنل در واحدهاي مختلف، در سال جاري به دنبال كسب تنديس در حوزه سرآمدي و بهبود مستمر هستيم و هدف از انجام اين ارزيابي ها، ايجاد فضاي رقابتي براي تعالي سازمان ها، ايجاد فضاي مناسب براي تبادل تجربيات موفق و همچنين تشويق سازمانها براي انجام خود ارزيابي ميباشد. موسي خاني با بيان اينكه اختتاميه اين برنامه در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد،تصريح كرد: در روز اول، ارزيابي سه معيار از مدل تعالي شامل: استراتژي، كاركنان و منابع مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
تاریخ خبر: شنبه 1398/10/21
آمادگي جهت ارزيابي سرآمدي و بهبود مستمر شركت گاز استان خوزستان 1398
حميد رضا موسي خاني مسئول سيستم هاي مديريتي شركت گاز استان خوزستان از آمادگي جهت ارزيابي جايزه ي سرآمدي و بهبود مستمر شركت گاز توسط ارزياب بيروني و ارزياب هاي داخلي سازمان در دي ماه سال جاري خبر داد. وي اظهار داشت شركت گاز استان خوزستان در راستاي ارزيابي جايزه سرآمدي و بهبود مستمر گاز از تاريخ 21 دي ماه به مدت دو روز در معيار هاي نه گانه مدل تعالي در كميته هاي مختلف سازماني شامل كميته رهبري و توسعه مديريت، كاركنان، شراكت ها و منابع ، فرآيندها ، توسعه محصولات و كميته مشتريان مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
تاریخ خبر: چهار شنبه 1398/10/04
برگزاري جلسه بررسي الزامات استاندارد ISO 45001
با توجه به پياده سازي استاندارد مربوطه بعنوان يكي از پروژه هاي بهبود سال 98 و آمادگي جهت برگزاري مميزي خارجي در اواخر بهمن ماه 98،مسئول سيستم هاي مديريتي از برگزاري جلسه بررسي الزامات استاندارد ISO 45001 با حضور متوليان مربوطه بهمراه مدرس و مميز خارجي خبر داد.
تاریخ خبر: چهار شنبه 1398/09/13
مميزي داخلي واحدهاي سازماني شركت گاز استان خوزستان
مسئول سيستم هاي مديريتي گاز خوزستان در گفتگو با روابط عمومي شركت، ضمن اشاره به برگزاري جلسه هم انديشي مميزان داخلي ادارات گازرساني بر آمادگي واحدهاي سازماني در خصوص مميزي داخلي تاكيد كرد .به گزارش روابط عمومي گاز خوزستان حميد رضا موسي خاني مسئول سيستم هاي مديريتي گفت: اهداف مميزي داخلي 98 شامل، شناسايي مشكلات و نقاط قابل بهبود، تصديق انطباق با الزامات قراردادي، كمك به برآورده نمودن خواسته هاي سازماني است. موسي خاني با بيان اينكه يكي از اهداف برگزاري جلسات هم انديشي مميزان داخلي، ايجاد ارزش افزوده براي سازمان است،تصريح كرد:برآورده نمودن الزامات برون سازماني و ارتقاي كيفيت مميزي داخلي از محورهاي ديگر اين جلسات مي باشد. وي به استمرار برگزاري اين جلسات بر مميزي داخلي ادارات گازرساني و ستادي بصورت همزمان تاكيد كرد. مميزي داخلي ادارات گازرساني خوزستان در تاريخ 23 آذر ماه آغاز مي شود.
تاریخ خبر: سه شنبه 1398/08/28
برگزاري دوره هاي آموزشي آشنايي با مدل جايزه بهره وري و تعالي سازماني
دبير خانه سيستم هاي مديريتي از برگزاري دوره هاي آموزشي آشنايي با مدل جايزه بهره وري و تعالي سازماني (EFQM) با حضور بيش از 120 نفر از كاركنان شركت در دوره خبر داد.
تاریخ خبر: چهار شنبه 1398/08/01
ارسال اظهارنامه شركت گاز خوزستان به دبيرخانه جايزه سرآمدي و بهبود مستمر
با توجه به برگزاري سومين دوره ارزيابي جايزه سر آمدي و بهبود مستمر ، شركت گاز استان خوزستان براي تحقق مسير تعالي اظهار نامه سال 98 خود را به دبير خانه تعالي ارسال كرد كه در هفته پاياني دي ماه مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.
تاریخ خبر: چهار شنبه 1398/07/10
بروز رساني اظهار نامه تعالي توسط روسا، دبيران، و اعضاي كميته هاي تعالي
دبير خانه سيستم هاي مديريتي از بروز رساني اظهار نامه تعالي با حضور روسا ، دبيران، و اعضاي كميته هاي رهبري و توسعه مديريت، منابع انساني ، شراكت ها و منابع ، مالي دانش و فناوري ، فرآيندها، توسعه محصولات، و مشتريان خبر داد.
تاریخ خبر: یکشنبه 1398/07/07
برگزاري جلسات فرهنگ سازي تعالي در واحد مهندسي و اجراي طرح ها
جلسات فرهنگ سازماني توسط رئيس و دبير كميته توسعه محصولات با حضور ناظر اين پروژه ها برگزار شد . در اين جلسه از اركان جهت ساز شركت و معيارهاي مدل براي مدعوين توضيح داده شد.
تاریخ خبر: سه شنبه 1398/07/02
ويژه نامه تعالي
مسئول سيستم هاي مديريتي در جهت توسعه فرهنگ تعالي در شركت و همچنين اطلاع رساني اقدامات انجام شده در كميته هاي تعالي سازمان از انتشار ويژه نامه تعالي خبر داد.
آرشیو

مسير تعالي

شركت گاز استان خوزستان مسير تعالي خود را در سال 83 با استقرار نظام مديريت يكپارچه IMS آغاز نمود و ماموريت و چشم انداز سازمان تدوين شد كه چند نوبت مورد بازنگري قرار گرفته است. در ادامه با توجه به اعتقاد رهبران سازمان به حركت در مسير تعالي و احساس نياز به استفاده از مدلي جامع و كامل جهت همگرايي اقدامات انجام شده و لزوم دستيابي به روشي سيستماتيك بمنظور شناسايي نقاط قابل بهبود سازمان دربخش هاي مختلف، اين شركت تصميم به استقرار مدل تعالي سازماني گرفته است. لزوم توسعه فرهنگ سرآمدي در شركت و افزايش امكان مشاركت تعداد بيشتري از كاركنان، شركت گاز خوزستان را بر آن داشت تا تيم هاي تعالي و كميته هاي تخصصي تشكيل گردد.  بدين منظور متناسب با معيارهاي سرآمدي و واحدهاي شركت تيم هاي تعالي تشكيل گردند. بر اين اساس با حكم مديرعامل، اعضاي 8 كميته تعالي شامل كميته رهبري و استراتژي، كميته منابع انساني، كميته شراكتها و منابع، كميته مشتريان، كميته فرآيندها، كميته مالي، كميته دانش و تكنولوژي و كميته توسعه محصولات معرفي گرديدند كه احكام آنها و اعضاي مربوطه طبق صلاحديد مديريت محترم عامل و مديرتعالي طبق زمانبندي مورد بازبيني قرار مي گيرد . يكي از دستاوردهاي مهم قدم نهادن شركت گاز استان خوزستان در مسير تعالي تعريف پروژه هاي بهبود كه اهرم حركتي سازمان به سمت متعالي شدن مي باشد در كميته ها انجام و پس از سير تائيديه هاي لازم در ابتداي هر سال جهت تصويب نهايي به كميته رهبري ارجاع مي گردد كه اين مهم هر سال در حال انجام مي باشد.


همچنين با توجه به انجام برنامه ريزي استراتژيك در سال91 بر اساس كارت امتيازي متوازن(BSC) در شركت گاز استان خوزستان و شناسايي نقاط قوت و ضعف- فرصت و تهديد و همچنين تحليل ماتريس SWOT ، پس از طي مراحل مربوطه توسط كميته رهبري و مديران ارشد سازمان كليه استراتژي هاي اصلي استخراج و پس از وزن دهي  نقشه استراتژي شركت گاز استان خوزستان مشخص ومنتج به 15 كارت  BSCمربوط به واحدهاي سازماني مربوطه كه در كل شامل 24 هدف استراتژيك و 83 شاخص در 4 وجه رشد و يادگيري، فرآيندهاي داخلي، مشتريان و ماموريت و مالي گرديده است كه اين اهداف و شاخص ها طبق برنامه زمانبندي در واحد تحليل سيستم ها مورد بازبيني و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند كه آخرين ويرايش با توجه به همپوشاني با پروژه بهبود وزن دهي و اولويت بندي اهداف استراتژيك در ارديبهشت ماه سال جاري انجام و در خرداد ماه به پايان رسيد.


از دستاوردهاي مهم شركت گاز استان خوزستان  در اين مسير چندساله مي توان به دريافت جوايزي نظير تقديرنامه تعهد به تعالي در سال1391، تقديرنامه دوستاره تعالي در سال1392، تقديرنامه سه ستاره تعالي سازماني و نشان كيفيت و بهره وري از نهمين كنفرانس ملي كيفيت و بهره وري در سال 1393نام برد.

همچنين سيستم سنجش عملكرد سازمان در راستاي پياده سازي چرخه بهبود مستمر در تمامي فرآيندهاي سازمان تعريف و جاري سازي شده است.