امروز دوشنبه 16 تیر 1399                   
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیریت تعالی
آمار و گزارشات
پیشنهادات و شکایات
مشترکینExpand مشترکین
درباره شرکتExpand درباره شرکت
آخرین بروزرسانی:
1399/04/15


 کانل رسمی گاز خوزستان
طرح های پژوهشی شرکت گاز استان خوزستان

شناسهکدنام شرکت/سازمانعنوان فارسیعنوان لاتینتاریخ شروعتاریخ پایانوضعیت مجریزمینه موضوعینوع پروژهزمان اجرای پروژه
6529198PR-001 توسعه و بهبود فرآيندهاي نيازسنجي و طرح ريزي توسعه شبكه 1384/2/11384/7/11خاتمه یافتهسياوش يحيي ينيادفني و مهندسيپروژه پژوهشی21
6601593PR-002دانشگاه شهيد چمران اهوازمطالعه امكان جايگزيني لوله هاي پلي اتيلن به جاي لوله هاي فولادي در شبكه هاي گازرساني خوزستان 1383/9/151385/1/9خاتمه یافتهمحمد شیشه سازفني و مهندسيپروژه پژوهشی16
6702375PR-003جهاد دانشگاهي خوزستانطرح و اجراي نظرسنجي بررسي رضايت مشتركين و مراجعين شركت گاز استان خوزستان 1384/2/11384/7/11خاتمه یافتهمحمدرضا ایزدیمديريت/ منابع انسانيپروژه پژوهشی14
6803154PR-004دانشگاه شهيد چمران اهوازشناسايي عوامل فشارزاي شغلي و رابطه اين عوامل با خشنودي و دلبستگي شغلي 1383/10/291384/8/19خاتمه یافتهعبدالزهرا نعامیمديريت/ منابع انسانيپروژه پژوهشی10
6903941PR-005شركت تحقيقات ميكروسيستمهامطالعه سيستمهاي مختلف اندازه گيري از راه دور حجم گاز مصرفي در بخش صنايع 1384/2/11384/7/11خاتمه یافتهسید علیرضا مقدمیفني و مهندسيپروژه پژوهشی5
7005139PR-006شركت افراحمشاوره و تجهيز كارگاه كاليبراسيون و استقرار سيستم ISO 10012 1384/7/11385/12/16خاتمه یافتهامیرحسین آیت الهیفني و مهندسيپروژه پژوهشی17
7105770PR-007 تهيه نقشه و بانك اطلاعاتي سيستم جامع اندازه گيري گاز شركت گاز خوزستان با استفاده از سيستم GIS 1384/7/301385/12/17خاتمه یافتهعلي شجاعيانفني و مهندسيپروژه پژوهشی17
7206993PR-008 تحليل وضعيت موجود شبكه هاي گازرساني استان خوزستان، ارائه راهكارهاي تقويت بالانس شبكه و استفاده بهينه از حداكثر ظرفيت خطوط انتقال گاز استان 1384/8/11385/5/28خاتمه یافتهسعيد هجريفني و مهندسيپروژه پژوهشی10
7307672PR-009دانشگاه شهيد چمران اهوازمطالعه ايجاد مركز تحقيقات گاز خوزستان 1384/8/301385/5/30خاتمه یافتهمرتضی بهبهانی نژادمديريت/ منابع انسانيپروژه پژوهشی16
7408374PR-010جهاد دانشگاهي خوزستانطراحي الگوريتم كنترلي و امكان سنجي پياده سازي كنترل پيش بين تطبيق با delta v در تنظيم فشار خروجي رگولاتور ايستگاهها به منظور كاهش مقدار نشتي و هزينه هاي بهره برداري در شركت گاز خوزستان 1384/8/301385/5/30خاتمه یافتهعلی طلاسازفني و مهندسيپروژه پژوهشی9
7509739PR-011شركت رادسامانهطراحي ساختار توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطاتICT 1384/11/11385/7/15خاتمه یافته فني و مهندسيپروژه پژوهشی6
7610563PR-012شركت روش‌ سازان صنعتمهندسي مجدد فرآيندهاي توسعه شبكه هاي تغذيه و توزيع و محورهاي صنعتي شركت گاز خوزستان 1385/6/221387/9/26خاتمه یافتهحسین ظهوریانمديريت/ منابع انسانيپروژه پژوهشی27
7711167PR-013دانشگاه شهيد چمران اهوازبررسي و تشخيص علل خرابي كنتورها و رگولاتورهاي گاز خانگي در استان خوزستان و ارائه راهكارهاي رفع علتها 1385/9/111387/9/18خاتمه یافتهسیدسعید بحرینیانفني و مهندسيپروژه پژوهشی24
7811836PR-014دانشگاه صنعتي اصفهانبازنگري و بهينه سازي سيستم حفاظت در برابر خوردگي شبكه هاي تغذيه و توزيع گاز خوزستان 1385/10/301388/4/27خاتمه یافتهاحمد ساعتچی/ عباس آقاجانیفني و مهندسيپروژه پژوهشی30
7912520PR-015دانشگاه شهيد چمران اهوازشبيه سازي عددي حفاظت كاتديك لوله هاي گاز طبيعي 1385/12/231389/5/26خاتمه یافتهمرتضی بهبهانی نژادفني و مهندسيپروژه پژوهشی12
8013074PR-016انجمن بهره وري ايرانمطالعه و بررسي روشهاي مختلف ارتقاء بهره وري، تعيين و محاسبه شاخص هاي بهره وري و شاخص بهره وري کل عوامل توليد TFP و تدوين ارتقائ بهره وري در شرکت گاز خوزستان 1385/12/231389/5/26خاتمه یافته مديريت/ منابع انسانيپروژه پژوهشی41
8114028PR-017دانشگاه اصفهانشبيه سازي ديناميکي جريان (غيردائم) گاز طبيعي در شبکه هاي خطوط لوله گاز 1385/12/261388/11/25خاتمه یافتهمحمدرضا طلاییفني و مهندسيپروژه پژوهشی35
8214689PR-018دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسیمطالعه و بررسی روش های مختلف پيش بينی گاز طبيعی و ارائه مدل مناسب و بکارگيری عملی مدل جهت برآورد تقاضای گاز طبيعی استان خوزستان در يک افق 20 ساله 1386/8/71387/9/17خاتمه یافتهمجید عمیدپورفني و مهندسيپروژه پژوهشی13
8315204PR-019دانشگاه شهيد چمران اهوازتجزيه و تحليل سيستم های اندازه گيری گاز استان و ارائه راهکارهای عملی جهت حذف و يا کاهش عوامل ايجاد خطا 1386/8/221388/6/22خاتمه یافتهامین رضا نقره آبادیفني و مهندسيپروژه پژوهشی22
8416139PR-020خانه صنايع نوانديشبرنامه ريزی منابع سازمانی ERP در شرکت گاز خوزستان بر مبنای توسعه شبکه و بهره برداری 1386/10/101389/5/20خاتمه یافتهامیر مهزادمديريت/ منابع انسانيپروژه پژوهشی31
8620639PR-021دانشگاه شهيد چمران اهوازاستفاده از روش منطق فازی - عصبی در تحليل خوردگی شبکه گازرسانی اهواز 1386/11/71388/12/1خاتمه یافتهمحمود جورابیانفني و مهندسيپروژه پژوهشی25
8621654PR-022دانشگاه شهيد چمران اهوازمونيتورينگ و کنترل ايستگاههای حفاظت کاتديک از راه دور 1386/11/71388/12/18خاتمه یافتهمحمود جورابیانفني و مهندسيپروژه پژوهشی25
8722371PR-023شرکت تحقيق و توسعه ميعاد انديشه سازطراحي و پياده سازي سامانه ناوبري همراه ( Mobile GIS ) جهت استفاده در شهرستان اهواز 1386/11/91387/12/1خاتمه یافته فني و مهندسيپروژه پژوهشی13
8823021PR-024دانشگاه اصفهانبررسی علل عدم توزيع يکنواخت غلظت مرکاپتان در شبکه گاز شهر اهواز و بهينه سازی توزيع يکنواخت آن 1387/12/26 خاتمه یافتهمحمدرضا طلاییفني و مهندسيپروژه پژوهشی35
8923595PR-025دانشگاه شهيد چمران اهوازطراحی و پياده سازی سيستم مونيتورينگ و كنترل حفاظت كاتديك شهرستان اهواز 1387/12/26 جاریسید سعیداله مرتضویفني و مهندسيپروژه پژوهشی 
9024507PR-026شرکت مهندسی مبنا فن آوران رايانهبررسی مشکلات شبکه کامپيوتری شرکت در سطح استان و معماری و طراحی وضعيت مطلوب 1388/4/201389/5/26خاتمه یافتهپدرام خلیلی مطلقفني و مهندسيپروژه پژوهشی13
9125121PR-027دانشگاه تهرانبررسي اثرات جريان­هاي القايي AC بر خطوط لوله و شبکه­هاي گاز رساني و ارائه راهکارهاي مقابله, کاهش و يا حذف آن 1388/7/201391/11/20خاتمه یافتهسعیدرضا اله کرمفني و مهندسيپروژه پژوهشی40
9225785PR-028دانشگاه صنعتي اصفهاننياز سنجي، بررسي و تدوين مراحل اجرايي طرح پژوهشي بهينه سازي سيستم حفاظت کاتديک 1388/8/231390/11/1خاتمه یافتهاحمد ساعتچیفني و مهندسيپروژه پژوهشی26
9326611PR-029دانشگاه صنعت نفتبررسي مشكلات پوشش هاي فعلي لوله هاي گاز در مناطق آغشته به مواد نفتي و انتخاب پوشش مناسب 1388/8/271392/2/29خاتمه یافتهمنصور فرزامفني و مهندسيپروژه پژوهشی36
9427283PR-030دانشگاه شهيد چمران اهوازتدوين نرم افزار شبيه سازي سيستم حفاظت كاتدي شبكه هاي گسترده انتقال و توزيع گاز – فاز اول 1389/1/151390/12/17خاتمه یافتهمرتضی بهبهانی نژادفني و مهندسيپروژه پژوهشی23
9527954PR-031پژوهشگاه صنعت نفتپايش و پيشگيري از خوردگي ميكروبي خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع گاز طبيعي 1389/1/151391/9/13خاتمه یافتهفاطمه یزدیانفني و مهندسيپروژه پژوهشی32
9628571PR-032دانشگاه شهيد چمران اهوازتحليل وضعيت تغيير خواص مكانيكي خط لوله گتوند – لالي در اثر انجام آزمايشات هيدرواستاتيكي 1390/8/291391/11/30خاتمه یافتهافشين قنبرزادهفني و مهندسيپروژه پژوهشی15
9729282PR-033دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوببررسي امكان سازگاري يا عدم سازگاري پوشش هاي synthetic rubber و bituminous 1391/6/291393/8/1خاتمه یافتهداوود زارعيفني و مهندسيپروژه پژوهشی25
9829924PR-034دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهوازشناسايي و طبقه بندي ريسك ها و مخاطرات ارگونوميك ، سنجش اختلالات اسكلتي – عضلاني در كاركنان شركت گاز استان خوزستان و طبقه بندي مشاغل مطابق ريسك هاي ارگونوميك 1391/9/281393/10/12خاتمه یافتهحسین نگهبان سیوکیHSEپروژه پژوهشی25
9930321PR-035دانشگاه شهيد چمران اهوازتدوين نرم افزار شبيه سازي سيستم حفاظت كاتدي شبكه هاي گسترده انتقال و توزيع گاز – فاز دوم 1392/12/14 جاریمرتضی بهبهانی نژادفني و مهندسيپروژه پژوهشی 
10030841PR-036دانشگاه شهيد چمران اهوازامكان سنجي استفاده از آزمون غيرمخرب آلتراسونيك در تعيين خواص مكانيكي لوله هاي پلي اتيلني شبكه هاي توزيع گاز 1395/6/20 جاریامين ياقوتيانفني و مهندسيپروژه پژوهشی 
10131272PR-037دانشگاه صنعت نفتامكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از فناوري حفاظت كاتدي پالسي در خطوط لوله تغذيه گاز ايران 1395/9/15 جاریمهدي شهبازيانفني و مهندسيپروژه پژوهشی 
10231645PR-038دانشگاه آزاد اسلامي اهوازامكان سنجي استفاده از روش آرايه فازي كانوني امواج فراصوت هدايت شده براي بازرسي خطوط لوله گاز پوشش دار 1395/9/15 جاریپژمان تقي پور بيرگانيفني و مهندسيپروژه پژوهشی