امروز سه شنبه 01 مرداد 1398                   
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیریت تعالی
آمار و گزارشات
پیشنهادات و شکایات
مشترکینExpand مشترکین
درباره شرکتExpand درباره شرکت
آخرین بروزرسانی:
1398/04/30


 کانل رسمی گاز خوزستان
یکشنبه 1397/11/07 تعداد بازدید: 1010
يك هزار و دويست نفر ساعت دوره آموزشي برنامه ريزي استراتژيك حراستهاي هاي تابعه شركت ملي گاز ايران به ميزباني شركت گاز استان خوزستان برگزار شد

یک هزار و دویست نفر ساعت دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک حراستهای های تابعه شرکت ملی گاز ایران به میزبانی شرکت گاز استان خوزستان برگزار شد


دوره ی آموزشی برنامه ریزی استراتژیک swot روسا ء,کارشناسان و رابطین حراستی شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران به میزبانی شرکت گاز استان خوزستان در قالب دو دوره دوروزه و در مجموع یکهزار و دویست نفر ساعت در شهرستان اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت ,محمد علی شهریاری رئیس حراست شرکت گاز استان خوزستان با اشاره به موضوع مذکور اظهار داشت :با مدیریت برنامه ریزی و بر اساس تقویم آموزشی حراست شرکت ملی گاز ایران ,دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک swot ویژه روسا ء،کارشناسان و رابطین حراستهای گاز استانی ,پالایشی و مناطق عملیاتی کشور به میزبانی شرکت گاز استان خوزستان در قالب دو دوره دو روزه که در مجموع بمدت چهار روز بطول انجامید 1200نفر ساعت دوره آموزشی برگزار گردید.

لازم به ذکر است دوره ی آموزشی یاد شده با همکاری و هماهنگی ادارات روابط عمومی ,خدمات اجتماعی و رفاهی ,آموزش ,حمل نقل و حراست گاز خوزستان انجام شد.