امروز سه شنبه 01 مرداد 1398                   
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیریت تعالی
آمار و گزارشات
پیشنهادات و شکایات
مشترکینExpand مشترکین
درباره شرکتExpand درباره شرکت
آخرین بروزرسانی:
1398/04/30


 کانل رسمی گاز خوزستان
چهار شنبه 1397/05/24 تعداد بازدید: 1279
بيش از هزارو هفتصد خانوار روستايي تابعه شهرستان شوشتر از نعمت گاز طبيعي بهره مند مي شوند

بیش از هزارو هفتصد خانوار روستایی تابعه شهرستان شوشتر از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان عبدا... ابول پورمدیر عامل این شرکت گفت: بااجرای پروژه 123 کیلومتر شبکه روستاهای شهرستان شوشترتعداد 25روستای این شهرستان به شبکه گازرسانی متصل می شوند.

عبدا... ابول پور افزود: بمنظور توسعه خدمات و گازرسانی به مناطق محروم گازرسانی به روستاهای هدام یک ، هدام دو ، هدام سه ، بحیر یک ، بحیر دو، ،سید حسن یک و ،سید حسین دو ، غافل ، حبیب آباد ، خزینه (سلامات)-شجیرات ،سید شریف ، بعثت طوله ، فرج دو ، ،سید دخیل ، ظهیریه، محامید ، هلاله منزل ، هلال عبداله خان ، مریره ، غانم ، درب خزینه ، به بید وبازار در حال انجام می باشد .

.مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان با اشاره به مشخصات پروژه ی یاد شده گفت : این پروژه در قالب یکصدو بیست و سه کیلومتر شبکه گذاری و نصب 1500 مورد انشعاب و با اعتباری معادل 100 میلیارد ریال انجام می شود و از این طریق تعداد بیش از 1700 خانوار روستایی شهرستان شوشتر از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.