امروز شنبه 23 آذر 1398                   
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیریت تعالی
آمار و گزارشات
پیشنهادات و شکایات
مشترکینExpand مشترکین
درباره شرکتExpand درباره شرکت
آخرین بروزرسانی:
1398/09/20


 کانل رسمی گاز خوزستان
اخبار تعالی
تاریخ خبر: چهار شنبه 1398/09/13
مميزي داخلي واحدهاي سازماني شركت گاز استان خوزستان
مسئول سيستم هاي مديريتي گاز خوزستان در گفتگو با روابط عمومي شركت، ضمن اشاره به برگزاري جلسه هم انديشي مميزان داخلي ادارات گازرساني بر آمادگي واحدهاي سازماني در خصوص مميزي داخلي تاكيد كرد .به گزارش روابط عمومي گاز خوزستان حميد رضا موسي خاني مسئول سيستم هاي مديريتي گفت: اهداف مميزي داخلي 98 شامل، شناسايي مشكلات و نقاط قابل بهبود، تصديق انطباق با الزامات قراردادي، كمك به برآورده نمودن خواسته هاي سازماني است. موسي خاني با بيان اينكه يكي از اهداف برگزاري جلسات هم انديشي مميزان داخلي، ايجاد ارزش افزوده براي سازمان است،تصريح كرد:برآورده نمودن الزامات برون سازماني و ارتقاي كيفيت مميزي داخلي از محورهاي ديگر اين جلسات مي باشد. وي به استمرار برگزاري اين جلسات بر مميزي داخلي ادارات گازرساني و ستادي بصورت همزمان تاكيد كرد. مميزي داخلي ادارات گازرساني خوزستان در تاريخ 23 آذر ماه آغاز مي شود.
تاریخ خبر: سه شنبه 1398/08/28
برگزاري دوره هاي آموزشي آشنايي با مدل جايزه بهره وري و تعالي سازماني
دبير خانه سيستم هاي مديريتي از برگزاري دوره هاي آموزشي آشنايي با مدل جايزه بهره وري و تعالي سازماني (EFQM) با توجه به بيش از 120 نفر از كاركنان شركت در دوره خبر داد.
تاریخ خبر: چهار شنبه 1398/08/01
ارسال اظهارنامه شركت گاز خوزستان به دبيرخانه جايزه سرآمدي و بهبود مستمر
با توجه به برگزاري سومين دوره ارزيابي جايزه سر آمدي و بهبود مستمر ، شركت گاز استان خوزستان براي تحقق مسير تعالي اظهار نامه سال 98 خود را به دبير خانه تعالي ارسال كرد كه در هفته پاياني دي ماه مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.
تاریخ خبر: چهار شنبه 1398/07/10
بروز رساني اظهار نامه تعالي توسط روسا، دبيران، و اعضاي كميته هاي تعالي
دبير خانه سيستم هاي مديريتي از بروز رساني اظهار نامه تعالي با حضور روسا ، دبيران، و اعضاي كميته هاي رهبري و توسعه مديريت، منابع انساني ، شراكت ها و منابع ، مالي دانش و فناوري ، فرآيندها، توسعه محصولات، و مشتريان خبر داد.
تاریخ خبر: یکشنبه 1398/07/07
برگزاري جلسات فرهنگ سازي تعالي در واحد مهندسي و اجراي طرح ها
جلسات فرهنگ سازماني توسط رئيس و دبير كميته توسعه محصولات با حضور ناظر اين پروژه ها برگزار شد . در اين جلسه از اركان جهت ساز شركت و معيارهاي مدل براي مدعوين توضيح داده شد.
تاریخ خبر: سه شنبه 1398/07/02
ويژه نامه تعالي
مسئول سيستم هاي مديريتي در جهت توسعه فرهنگ تعالي در شركت و همچنين اطلاع رساني اقدامات انجام شده در كميته هاي تعالي سازمان از انتشار ويژه نامه تعالي خبر داد.
تاریخ خبر: شنبه 1398/06/09
شناسايي شاخص هاي كليدي عملكرد (KPI) و عوامل كليدي موفقيت (CSF)
موسي خاني مسئول سيستم هاي مديريتي از شناسايي شاخص هاي كليدي عملكرد (KPI) و عوامل كليدي موفقيت (CSF) خبر داد. در اين خصوص پس از امتياز دهي در كميته رهبري و توسعه مديريت شاخص هاي كليدي عملكرد (KPI) و عوامل كليدي موفقيت (CSF) شناسايي گرديد.
تاریخ خبر: شنبه 1398/06/02
بازنگري شاخص هاي استراتژيك و فرآيندي
حميد رضا موسي خاني مسئول سيستم هاي مديريتي از بازنگري شاخص هاي استراتژيك و فرآيندي با توجه به نقشه استراتژي جديد سازماني خبر داد . در اين خصوص تعداد شاخص هاي 98 فرآيند و 15 واحد سازمان مورد بازنگري قرار گرفت.
تاریخ خبر: یکشنبه 1398/05/27
شناسايي و ارزيابي شايستگي هاي محوري
مسئول سيستم هاي مديريتي از شناسايي و ارزيابي شايستگي هاي محوري بر اساس آزمون 5 عاملي دوام پذيري، تقليد پذيري، تناسب، برتري نسبي و جايگزين ناپذيري در كميته رهبري و توسعه مديريت خبر داد.
تاریخ خبر: سه شنبه 1398/05/08
نقشه استراتژي شركت
حميد رضا موسي خاني مسئول سيستم هاي مديريتي از بروز رساني نقشه استراتژي سازمان خبر داد. در اين خصوص با توجه به ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي و تشكيل ماتريس SWOT و امتياز دهي اين عوامل در كميته رهبري و توسعه مديريت، تحليل استراتژي صورت گرفته و با توجه به تحليل هاي انجام شده نقشه استراتژي بازنگري گرديد.
آرشیو