صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار مناطق عملیاتی انتقال گاز  


نسخه چاپي

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 17/99 یک مرحله اي – نوبت دوم

خدمات امداد گازرسانی به شهرها و روستاهاي ایذه،باغملک،مسجدسلیمان و ...

شرکت گازاستان خوزستان واقع در اهواز – میدان شهید بندر -ابتداي بزرگراه اهواز سربندر در نظر دارد براساس قانون برگزار مناقصات نسبت به برگزار مناقصه عمومي به شرح زير اقدام نمايد

۱- شرح مختصر خدمات : خدمات امداد گازرسانی به شهرها و روستاهاي ایذه،باغملک،مسجدسلیمان و ...

2 - محل اجراي خدمات : ایذه،باغملک،مسجدسلیمان و ...

3- تاریخ و مهلت تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : حداكثر ١٤ روز بعد از تاريخ انتشار آگهي نوبت

دوم

4 -نام و نشانی مدیر طرح : اهواز - مديريت بهره برداری -ساختمان بهره برداری

5- برآورد اولیه پروژه حدود : ١٧٠،٠٢٠،٩٩٩،٥٢٨ ريال مي باشد.

6-نحوه دریافت اسناد مناقصه : حضوری و پس از پرداخت هزينه اسناد مناقصه مي باشد.

7- محل توزیع اسناد : اهواز – ميدان شهيد بندر – شركت گاز استان خوزستان - امور پيمانها

􀆽 -8 تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده واصله از سو

واجد شرايط توزيع خواهد شد. 􀆽 انجام ارزيابي، اسناد مناقصه بين شركتها

رايج 􀆽 ۹- داشتن تجهيزات و امكانات و تخصص لازم و توانايي انجام كار مطابق استانداردها

شركت ملي گاز ايران.

١٠ - داشتن گواهي تعيين صلاحيت مرتبط با موضوع مناقصه حسب مورد و مجوز اداره كار و

امور اجتماعي و نامه آخرين تغييرات آن شركت بهمراه اعلام آمادگي وذكر شناسه ملي حقوقي

وارائه كد پستي و تلفن تماس الزامي است .

۱۱ - داشتن گواهي ايمني پيمانكاران از اداره كار و امور اجتماعي الزامي است .

مناقصه گران هيچگونه حقي را 􀆽 استعلام ارزيابي تكميل شده از سو 􀆽 ۱۲ - ارائه مدارك و فرم ها

شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. 􀆽 جهت متقاضيان برا

١٣ - كليه مناقصه گران مي بايست توان تهيه تضمين معتبر شركت در مناقصه طبق مفاد آئين نامه

٩٤ را دارا باشند. /٩/ تضمين معاملات دولتي به شماره ١٢٣٤٠٢ / ت ٥٠٦٥٩ ه مصوب ٢٩

١٤ - در ارزيابي کيفي اولويت دعوت با پيمانکاران بومي مي باشد.

اين شركت درشبكه اطلاع رساني شركت گاز استان خوزستان 􀆽 ضمنا“ آگهي ها

و همچنين پايگاه ملي مناقصات درج شده است . www.NIGC-KHGC.ir

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/04/17 - ١٦:٢١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 238

خروج
تصاویر منتخب