صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > دستورالعمل ها و فرم ها 

ردیف

عنوان

تاریخ بروز رسانی

نوع فایل

دستورالعمل و آیین نامه های مدیریت پژوهش و فناوری

1

دستورالعمل تكميل سامانه ارزيابي عملكرد كاركنان مديريت پژوهش و فناوري

98/8/18

دستورالعمل های ابلاغ شده از وزارت نفت

1

دستورالعمل مدیریت دانش طرح ها و پروژه های پژوهش و فناوری صنعت نفت

91/2/27

فرم ها و دستورالعمل های مربوط به پروژه های پژوهشی

1

پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

96/12/16

   
2

تعهد نامه مربوط به محرمانه بودن اطلاعات پروژه های پژوهشی

 

3

موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد پژوهشی

96/4/20

فرم های مربوط به حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

1

فرم قرارداد حمایت از پایان نامه های دانشجویی

97/6/20

2

فرم درخواست حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه فنی و مهندسی

97/6/20

3

فرم درخواست حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه منابع انسانی

97/6/20

4

فرم نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

98/4/20

5

فرم گزارش عملکرد پایان نامه کارشناسی ارشد

92/8/20

6

فرم گزارش ارائه مقاله به همایش ها/ چاپ در نشریات ISI ، برای تسویه حساب قرارداد پایان نامه

97/6/20

7

دستورالعمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

92/5/17

8

آئین نامه اجرایی حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

95/7/25

9

مبالغ حمایتی پایان نامه های کارشناسی ارشد/دکتری

96/3/22

 

 

تصاویر منتخب