صفحه اصلی > درباره شرکت > دستور العمل بروزرسانی تارنما 

دستورالعمل بروز رساني تارنماي سازمان

تارنماي شرکت گاز استان خوزستان يك درگاه اطلاع رساني در زمينه ارائه خدمات سازماني بر حسب شرح وظايف واحدهاي مختلف سازماني است و با توجه به ضرورت بروز بودن كليه اطلاعات مي بايست در بازه هاي زماني مورد نياز بروزگردد. در اين راستا روابط عمومی سازمان به صورت روزانه نسبت به بازديد تارنما اقدام نموده و اخبار و اطلاعاتی که مربوط به بخش های مختلف سازمان می باشد و جنبه عمومیت دارند را در آن ثبت می نماید.

مهمترين مواردي كه در اين تارنما بروز مي گردند عبارتند از :

۱-اخبار و رويدادها

۲-اطلاعيه ها، بخشنامه ها، قوانين و مقررات، دستورالعملها

۳-گزارشات و نشريات

۴- ميز خدمت الكترونيكي، لينك سامانه ها و اطلاع رساني ارائه خدمت

۵-اطلاع رساني خدمات و فرايندها (شناسنامه خدمات)

۶-مناقصات و مزايدات

۸-مطالب مربوط به مناسبتهاي ملي و مذهبي

۹-اطلاعات تماس سازمان (شماره تلفن، دورنگار، ارتباط با رئيس سازمان،  مديران)

۱۰-موارد كلي مرتبط با تارنما

دستورالعمل بروز رساني تارنماي سازمان

تارنماي شرکت گاز استان خوزستان يك درگاه اطلاع رساني در زمينه ارائه خدمات سازماني بر حسب شرح وظايف واحدهاي مختلف سازماني است و با توجه به ضرورت بروز بودن كليه اطلاعات مي بايست در بازه هاي زماني مورد نياز بروزگردد. در اين راستا روابط عمومی سازمان به صورت روزانه نسبت به بازديد تارنما اقدام نموده و اخبار و اطلاعاتی که مربوط به بخش های مختلف سازمان می باشد و جنبه عمومیت دارند را در آن ثبت می نماید.

مهمترين مواردي كه در اين تارنما بروز مي گردند عبارتند از :

۱-اخبار و رويدادها

۲-اطلاعيه ها، بخشنامه ها، قوانين و مقررات، دستورالعملها

۳-گزارشات و نشريات

۴- ميز خدمت الكترونيكي، لينك سامانه ها و اطلاع رساني ارائه خدمت

۵-اطلاع رساني خدمات و فرايندها (شناسنامه خدمات)

۶-مناقصات و مزايدات

۸-مطالب مربوط به مناسبتهاي ملي و مذهبي

۹-اطلاعات تماس سازمان (شماره تلفن، دورنگار، ارتباط با رئيس سازمان،  مديران)

۱۰-موارد كلي مرتبط با تارنما

تارنمای این شرکت برای اساس دستورالعمل استاندارد ساماندهی پایگاه اطلاع رسانی و سایتهای مرتبط با وزارت نفت که لینک آن جهت دسترسی و دانلود در ذیل ارائه شده است بروزرسانی میگردد

 

   دانلود : 1_268_11_web.pdf           حجم فایل 546 KB

تصاویر منتخب