صفحه اصلی > متقاضیان و مشترکین > کارمزد دفاتر پیشخوان 

 کارمزد دفاتر پيشخوان دولت جهت ارائه خدمات گاز

 

به منظور اجراي مصوبات شوراي عالي اداري و در راستاي كاهش مراجعات مردم به ادارات و سازمان هاي دولتي و ايجاد تسهيلات براي شهروندان و اجراي ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و تصويب نامه شماره 61116/42401 مورخ 18/03/89 تحت عنوان آيين نامه ايجاد و  بهره برداري از دفاتر خدمات پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي كليه خدمات امور مشتركين شركت گاز استان خوزستان به دفاتر پيشخوان دولت واگذار گرديده است 


ردیف

خدمات قابل ارائه از سوي دفتر پيشخوان

كارمزد/ريال

 

ردیف

خدمات قابل ارائه از سوي دفتر پيشخوان

كارمزد/ريال

1

تشكيل پرونده

146000

 

14

دستور كار بررسي كنتور

35000

2

صدور قبض المثني

13000

 

15

دستور كار بررسي رگولاتور

35000

3

كسر مبالغ بدهي (اصلاح صورتحساب)

17000

 

16

دستور كار تغيير ظرفيت اشتراك

35000

4

تسويه حساب

49000

 

17

بررسی صورتحساب (کارت 22)

35000

5

تغيير نام

81000

 

18

استعلام سازمان ها

35000

6

وصول وجوه قبوض

17000

 

19

دستور كار بررسي كنتور

35000

7

اخذ برگه‌هاي كنتور

17000

 

20

محاسبه جزئیات صورتحساب

35000

8

دستوركار قطع گاز

91000

 

21

ارجاع شکايات / نظرات و پيشنهادات

12000

9

دستوركار وصل گاز

68000

 

22

درخواست اصلاح اقلام محاسباتی اشتراک

35000

10

دستوركار جمع آوري كنتور و رگولاتور

104000

 

23

درخواست اصلاح اقلام فردی اشتراک

35000

11

دستوركار جابجايي كنتور

104000

 

24

درخواست اقاله / فسخ قرارداد

35000

12

دستوركار نصب انشعاب جديد

104000

 

25

ثبت / اصلاح شماره همراه و ثابت مشترک

12000

13

دستوركار جمع آوري و نصب مجدد انشعاب

35000

 

26

دستور کار تفکیک / تجمیع کنتور

35000

 

تصاویر منتخب