صفحه اصلی > خدمات الکترونیک > دریافت خدمت از طریق تلفن گویا 

دریافت خدمات از طریق تلفن گویا

مشترک گرامی جهت دریافت خدمات این شرکت با شماره گیری 3194 ازطریق تلفن ثابت و 0613194 از طریق تلفن همراه می توانید خدمات ذیل را دریافت نمائید

1- اعلام و پرداخت آخرین قبض صادر

2-اعلام رقم کنتور

3-اعلام اطلاعات آخرین پرداخت

4- ثبت درخواست / پیشنهاد و شکایت

 

تصاویر منتخب