صفحه اصلی > خدمات الکترونیک > دریافت خدمات پیامکی 

سامانه پیامک 200019400 با خدمات زیر آماده خدمت رسانی به شما مشترکین گرامی می باشد

 

                                          

همچنین با توجه به حذف قبوض کاغذی پیامک های زیر با این سر شماره به شماره همراه مشترکین ارسال خواهد شد

پیامک قبض گاز

پیامک اخطار قطع گاز

پیامک اعلام کارکرد کنتور

ضمنا زین پس تمامی اطلاع رسانی های شرکت گاز استان خوزستان با شماره ۲۰۰۰۱۹۴۰۰انجام خواهد شد

 

تصاویر منتخب