صفحه اصلی > ارتباط با ما > ارتباط با مدیر عامل 

ارتباط با مدیرعامل                                                                        

در شرایط عادی ملاقات عمومی روزهای دوشنبه هر هفته

جلسات به طور مرتب در روز مقرر برگزار خواهد شد و صرفا در صورت عدم وجود متقاضی یا تداخل با جلساتی که خارج از شرکت بوده و حضور مدیریت در آن الزامی باشد برگزار نخواهد شد که در حالت دوم اطلاع رسانی لازم توسط میز خدمت صورت خواهد گرفت.

متقاضیان بایستی تا یک روز قبل از برگزاری جلسه با میز خدمت  هماهنگی نمایند چرا که ممکن است تعدد متقاضیان امکان حضور در اولین جلسه را ندهد یا موضوعات مورد نظر متقاضیان با پیگیری و هماهنگی بدون نیاز به ملاقات با مدیرعامل از طریق واحدهای دیگر قابلیت حل و فصل داشته باشد 

جهت انجام هماهنگی با شماره تلفن میز خدمت تماس حاصل نمائید

۰۶۱۳۴۴۴۲۰۸۱

 

تصاویر منتخب