صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار مناطق عملیاتی انتقال گاز  


نسخه چاپي

اجرای خرید، ساخت،نصب و راه اندازی ایستگاه میترینگ نیروگاه سیکل ترکیبی دوکوهه اندیمشک

اجرای خرید، ساخت،نصب و راه اندازی ایستگاه میترینگ نیروگاه سیکل ترکیبی دوکوهه اندیمشک

.

                                                         ((  آگهي فراخوان مناقصه عمومي   13/1400 ))

(( يك مرحله اي –  نوبت  اول  ))

  • مناقصه گزار :شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی10101889201  وکد افتصادی 411321678477

به نشانی : خوزستان -  اهواز – ميدان شهيد بندر-ابتداي بزرگراه اهواز سربندر   تلفن : 06134440071

2- موضوع مناقصه :  اجرای خرید، ساخت،نصب و راه اندازی ایستگاه میترینگ نیروگاه سیکل ترکیبی دوکوهه اندیمشک     

  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2000093377000316

3-  نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  230100004001123304022404 IR  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف لاک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد.  

4-  تاريخ و مهلت تحويل استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران :  حداكثر 14 روز بعد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم    

5-نام و نشاني مدير طرح  :   اهواز  -  مدیریت مهندسی-  ساختمان مهندسی     

6- تاريخ توزيع اسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزيابي، اسناد مناقصه بين شركتهاي واجد شرايط توزيع خواهد شد.

7- داشتن تجهيزات و امكانات و تخصص لازم و توانايي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج شركت ملي گاز ايران.

8-  تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تكميل پرونده ارزيابي مي باشد و داشتن گواهي تعيين صلاحيت رتبه بندي معتبرمرتبط با موضوع مناقصه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوری و يا استانداری هاي مربوطه(ا اعتبار زمان) لازم و نامه آخرين تغييرات معتبرآن شركت بهمراه اعلام آمادگي وذكر شناسه ملي حقوقي وارائه كد پستي و تلفن تماس الزامي است.

9- داشتن گواهي ايمني پيمانكاران از اداره كار و امور اجتماعي الزامي است .

10- ارائه مدارك و فرم هاي استعلام ارزيابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

 11- در ارزیابی کیفی اولویت دعوت با پیمانکاران بومی می باشد.

      12- خرید اسناد:   متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال  غیر قابل استرداد به شماره           

       حساب شبا  230100004001123304022404 IR  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه

       بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق

       سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اینترنتیWWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.

     13-فیش  /  رسید پرداخت مبلغ 500،000 ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ( ردیف 3 آگهی) به همراه پاکت الف

      به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.

     14- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام

    خواهد شد و لازم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

    را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

     15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

    اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41934-021

    دفتر ثبت نام 88969737- 85193768 -021

                                                                                                             روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/05/26 - ١٠:٤٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 121

خروج
تصاویر منتخب