صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار مناطق عملیاتی انتقال گاز  


نسخه چاپي

خرید تجهیزات مرجع آزمایشگاهی کالیبراسیون فشار و دما

.

(( آگهي فراخوان مناقصه عمومي –  فشرده ))

     ((یک مرحله اي –  نوبت اول  ))  

 

  • مناقصه گزار :  شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی10101889201  وکد اقتصادی 411331678477

به نشانی : خوزستان - اهواز– بالاتر از فلکه 4 اسب ( سه راه تپه ) روبروی شهرک صنعتی شماره 4                  امور تدارکات و عملیات کالا شرکت گاز استان خوزستان -  واحد تدارکات –اتاق 201     تلفن : 06134199958

 

2- موضوع مناقصه :  خرید تجهیزات مرجع آزمایشگاهی کالیبراسیون فشار و دما  مربوط به تقاضای شماره3133800046

  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان   2000093377000302

 

3-  نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  230100004001123304022404 IR  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف لاک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد.  

4-  تاريخ و مهلت تحويل استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران :  حداكثر 14 روز بعد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم    

5- تاريخ توزيع اسناد:پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزيابي، اسناد مناقصه بين شركتهاي واجد شرايط توزيع خواهد شد.

6- تامین کالای گازرسانی توسط مناقصه گران میبایست الزاماً از تولید کنندگان موجود در وندورلیست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت ، خرید کالای ایرانی می باشد.

7-  نامه آخرين تغييرات آن شركت بهمراه اعلام آمادگي وذكر شناسه ملي حقوقي وارائه كد پستي و تلفن تماس الزامي است .

8-ارائه مدارك و فرم هاي استعلام ارزيابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

      9- خرید اسناد:   متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال  غیر قابل استرداد به شماره           

       حساب شبا  230100004001123304022404 IR  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه

       بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق

       سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اینترنیWWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.

     10-فیش  /  رسید پرداخت مبلغ 000/500  ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ( ردیف 3 آگهی ) به همراه پاکت الف

      به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.

     11-مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام

    خواهد شد و لازم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

    را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

     12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

    اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  41934-021

    دفتر ثبت نام 88969737- 85193768 -021

  روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/05/23 - ١٠:١٧
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 154

خروج
تصاویر منتخب