صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های ستادی 


نسخه چاپي

خرید لوله پلی اتیلن در سایز های مختلف

خرید لوله پلی اتیلن در سایز های مختلف

(( آگهي فراخوان مناقصه عمومي ))

     (( يك مرحله اي –  نوبت اول  ))  

 

  • مناقصه گزار :  شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی10101889201  وکد اقتصادی 411331678477

به نشانی : خوزستان - اهواز– بالاتر از فلکه 4 اسب ( سه راه تپه ) روبروی شهرک صنعتی شماره 4                  امور تدارکات و عملیات کالا شرکت گاز استان خوزستان -  واحد تدارکات –اتاق 206     تلفن : 06134199958

 

2- موضوع مناقصه :  خرید لوله پلی اتیلن در سایز های مختلف  مربوط به تقاضای شماره9930034 

  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان   2099093377000136

 

3-  نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  230100004001123304022404 IR  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف لاک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد.  

4-  تاريخ و مهلت تحويل استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران :  حداكثر 14روز بعد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم    

5- تاريخ توزيع اسناد:پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزيابي، اسناد مناقصه بين شركتهاي واجد شرايط توزيع خواهد شد.

6- تامین کالای گازرسانی توسط مناقصه گران میبایست الزاماً از تولید کنندگان موجود در وندورلیست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت ، خرید کالای ایرانی می باشد.

7-  نامه آخرين تغييرات آن شركت بهمراه اعلام آمادگي وذكر شناسه ملي حقوقي وارائه كد پستي و تلفن تماس الزامي است .

8-ارائه مدارك و فرم هاي استعلام ارزيابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

      9- خرید اسناد:   متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال  غیر قابل استرداد به شماره           

       حساب شبا  230100004001123304022404 IR  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه

       بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق

       سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اینترنیWWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.

     10-فیش  /  رسید پرداخت مبلغ 000/500  ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ( ردیف 3 آگهی ) به همراه پاکت الف

      به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.

     11-مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام

    خواهد شد و لازم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

    را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

     12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

    اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  41934-021

    دفتر ثبت نام 88969737- 85193768 -021

  روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/12/23 - ١٣:٤٦
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 49

خروج
تصاویر منتخب