صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های ستادی 


نسخه چاپي

خدمات گازبان نواحی استان خوزستان

خدمات گازبان نواحی استان خوزستان

                                                         ((  آگهي فراخوان مناقصه عمومي    61 /99  ))

(( يك مرحله اي –  نوبت اول  ))

 

  • مناقصه گزار :شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی10101889201  وکد افتصادی 411321678477

به نشانی : خوزستان -  اهواز – ميدان شهيد بندر-ابتداي بزرگراه اهواز سربندر   تلفن : 06134440071

2- موضوع مناقصه :  خدمات گازبان نواحی استان خوزستان

  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان  2099093377000100   

3-  نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  230100004001123304022404 IR  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف لاک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد.  

4-بودجه پیش بینی شده :  58،000،000،000   ریال می باشد. 

5-  تاريخ و مهلت تحويل استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران :  حداكثر 14 روز بعد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم    

6-نام و نشاني مدير طرح  :   اهواز  -  مدیریت بهره برداری- ساختمان 7 طبقه      

7- تاريخ توزيع اسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزيابي، اسناد مناقصه بين شركتهاي واجد شرايط توزيع خواهد شد.

8- داشتن تجهيزات و امكانات و تخصص لازم و توانايي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج شركت ملي گاز ايران.

9-  داشتن گواهي تعيين صلاحيت مرتبط با موضوع مناقصه حسب مورد و مجوز اداره كار و امور اجتماعي و نامه آخرين تغييرات آن شركت بهمراه اعلام آمادگي وذكر شناسه ملي حقوقي وارائه كد پستي و تلفن تماس الزامي است .

10-داشتن گواهي ايمني پيمانكاران از اداره كار و امور اجتماعي الزامي است .

11- ارائه مدارك و فرم هاي استعلام ارزيابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

 12- در ارزیابی کیفی اولویت دعوت با پیمانکاران بومی می باشد.

      13- خرید اسناد:   متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال  غیر قابل استرداد به شماره           

       حساب شبا  230100004001123304022404 IR  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه

       بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق

       سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اینترنیWWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.

     14-فیش  /  رسید پرداخت مبلغ 500،000 ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ( ردیف 3-5 آگهی) به همراه پاکت الف

      به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.

     15- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام

    خواهد شد و لازم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

    را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

     16- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

    اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41934-021

    دفتر ثبت نام 88969737- 85193768 -021

                                                                                                             روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/11/07 - ١١:٤٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 62

خروج
تصاویر منتخب