صفحه اصلی > مناقصات > مزایده ها 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

فروش یک واحد آپارتمان مسکونی

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:698/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:699/>

وضعیت آگهی:

<#f:700/>

تاریخ بارگذاری :

1397/10/19

متن آگهی :

                                                   فراخوان مزایده عمومی

شرکت ملی گاز ایران

 

1-     موضوع مزایدهفروش یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در میدان هفتم تیر –خیابان قائم مقام فراهانی –کوچه زیبا –پلاک 16  طبق مشخصات جدول ذیل:

2-     نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:  شرکت ملی گاز ایران –تهران –میدان هفتم تیر –خیابان شهید مفتح جنوبی –خیابان شهید شیرودی –پلاک 10 –طبقه چهارم –خدمات پیمانهای ستاد.

3-     مهلت دریافت اسناد:  حداکثر 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم.

4-     میزان و نوع تضمین شرکت در مزایده:  590/000/000ریال (پانصد و نود میلیون ریال) که  می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریزی نقدی بشماره حساب 1907000129 بانک ملت شعبه شهید سرافراز به هنگام ارائه پیشنهادقیمتتحویل گردد.

5-   زمان ارائه پیشنهاد، بازدید آپارتمان و مدارک مالکیت:  10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده.  مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت ملی گاز ایران به آدرس www.nigc.ir(بخش آگهی ها –مزایده ها) مراجعه و با شماره تلفن 81315767 یا 81315766 دفتر خدمات پیمانهای مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران، تماس حاصل نمایند.

ردیف

مورد

مزایده

پلاک

 ثبتی

عرصه به

مترمربع

اعیان به

متر مربع

    کاربری

  طبقه

          قیمت پایه به ریال

اصلاحی

توضیحات

1

 

یک واحد

آپارتمان

2090

330

182/29

مسکونی

دوم

11/800/000/000ریال

ندارد

 

 

 

 

                                                                    روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران


 

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مزایده ها