صفحه اصلی > مناقصات > مزایده ها 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

فروش یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در میدان هفتم تیر - خیابان قائم مقام فراهانی – خیابان مشاهیر - کوچه زیبا - پلاک 16

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:698/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:699/>

وضعیت آگهی:

<#f:700/>

تاریخ بارگذاری :

1398/10/15

متن آگهی :

                                         فراخوان مزایده عمومی

 

1- موضوع مزایده : فروش یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در میدان هفتم تیر- خیابان قائم مقام فراهانی –خیابان مشاهیر-کوچه زیبا- پلاک 16 طبق مشخصات جدول ذیل:

 


2-  نام  و نشانی دستگاه مزایده گزار: شرکت ملی گاز ایران  - تهران – میدان هفتم تیر – خیابان شهید مفتح جنوبی – خیابان شهید شیرودی – پلاک 10- طبقه چهارم – خدمات پیمانهای ستاد .

 


3 - مهلت دریافت اسناد و ارسال پیشنهاد : حداکثر 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

 


4- زمان بازدید موضوع مزایده:  زمان بازدید آپارتمان و مدارک مالکیت روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 18 و 19 / 98/10 ساعت 9 صبح لغایت 12.

 


5- میزان و نوع تضمین شرکت در مزایده : 1/050/000/000ریال (یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال)  که باید بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بشماره حساب 1907000129 بانک ملت شعبه شهید سرافراز ارائه گردد.  

 


مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت ملی گاز ایران به آدرسwww.nigc.ir  ( بخش آگهی ها – مناقصه ها ) مراجعه و با شماره تلفن 81315767 یا 81315766  دفتر خدمات پیمانهای مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران ، تماس حاصل نمایند.

 

 

ردیف

مورد

مزایده

پلاک

 ثبتی

عرصه به

مترمربع

اعیان به

متر مربع

    کاربری

  طبقه

          قیمت پایه به ریال

اصلاحی

توضیحات

1

 

یک واحد

آپارتمان

2090

330

182/29

مسکونی

دوم

21/000/000/000ریال

ندارد

 

 

                      روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مزایده ها