امروز شنبه 09 مرداد 1395                   
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیریت تعالی
آمار و گزارشات
پیشنهادات و شکایات
مشترکین
درباره شرکتExpand درباره شرکت
گاز انرژي پاك با نيم قرن تلاش

تاریخ خبر : دوشنبه  1395/05/04
در عمليات پروژه گازرساني به روستاهاي شعيبيه غربي 15روستاي تابعه شوشتر به شبكه گاز طبيعي كشور متصل مي شوند.
تاریخ خبر : یکشنبه  1395/04/27
با اجراي پروژه پراكنده غرب و شرق اهواز 1500خانوارمناطق توسعه يافته اهواز تحت پوشش گاز طبيعي قرار مي گيرند
تاریخ خبر : شنبه  1395/04/26
اتصال 27روستاي تابعه دهدز به شبكه سراسري گازكشور
تاریخ خبر : سه شنبه  1395/04/15
در سه ماهه ي ابتداي سال95 تعداد 3107 پيشنهاد توسط كاركنان اين شركت به دبير خانه شوراي مشاركت واصل گرديده
تاریخ خبر : سه شنبه  1395/04/15
ميزان مصرفي چهار ميليارد و شصت ميليون متر مكعب گاز تنها در 3ماهه ي نخست سال

آرشیو خبر