امروز يكشنبه 11 مرداد 1394                   
Skip Navigation Links
مدیریت تعالی
آمار و گزارشات
پیشنهاد و انتقاد
درباره شرکت
مشترکین
صفحه اصلی
استفاده صحيح و اصولي و بهينه از گاز طبيعي ، ما را در آسايش نسل آينده ياري مي رساند.

   1394/03/09     پيام تشكر آقاي شرف الدين

مذهبي تاریخ انقضا:1394/06/18
   1394/01/18     94/2 - 6/5 كيلومتر شبكه و 100 انشعاب روستاهاي ابيرش در شهرستان اهواز

شبكه و انشعاب تاریخ انقضا:1394/06/25
تاریخ خبر : چهار شنبه  1394/04/10
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خوزستان هم اكنون و بطور همزمان چهارنقطه ي شهر و رو ستاهاي تابعه شهرستان شادگان عمليات پروژه گازرساني در حال انجام مي باشد.
تاریخ خبر : سه شنبه  1394/03/05
آغاز عمليات پروژه گازرساني 13 كيلومتر شبكه گذاري و نصب 200 عدد انشعاب در شهرستان آبادان مهندس حسيني نژاد مدير عامل شركت گاز استان خوزستان در گفتگو با روابط عمومي اين شركت از آغاز عمليات پروژه گازرساني نقاط پراكنده در شهرستان آبادان خبر داد.
تاریخ خبر : شنبه  1394/02/19
مهندس سيد ناصر حسيني نژاد مدير عامل شركت گاز استان خوزستان در گفتگو با روابط عمومي اين شركت از بالاترين ميزان مصرف گاز طبيعي خبر داد
تاریخ خبر : سه شنبه  1394/02/15
مهندس سيد ناصر حسيني نژاد مدير عامل شركت گاز استان خوزستان در گفتگو با روابط عمومي اين شركت از اجراي پروژه ي گازرساني به روش CNGجهت مصارف خانگي براي نخستين بار در استان خبر داد
تاریخ خبر : دوشنبه  1394/02/14
در عمليات پروژه گازرساني نقاط پراكنده شهرستان ماهشهر 250 خانوار ماهشهري تحت پوشش گاز طبيعي قرار مي گيرند

آرشیو خبر